Wpływ przekierowania 301 na pozycję domeny

Przekierowanie 301 to technika wykorzystywana podczas zmiany adresu URL strony lub podstrony, polegająca na poinformowaniu przeglądarki WWW, że witryna którą próbuje otworzyć znajduje się pod innym adresem oraz automatycznie przekierowuje do nowego adresu. Wyróżniamy kilka rodzajów przekierowań – przekierowanie permanentne (301), tymczasowe (302), przekierowanie w formularzach (303) itd. 301 stosuje się wtedy, gdy chcemy, aby zawartość dotychczasowego adresu URL została wyindeksowana, a w zamian pojawił się adres na który przekierowanie utworzyliśmy.

Przekierowanie 301 jako metoda pozycjonowania

Przekierowanie 301 było swego czasu skuteczną metodą na dodatkowe podniesienie pozycji strony. W skrócie sposób polegał na tworzeniu domen „satelit”, osiągania dla nich możliwie najwyższych pozycji na dane wyrażenia kluczowe, a następnie przekierowanie ich na domenę właściwą. W ten sposób nowa domena szybko mogła uzyskać wysoką pozycję, a w przypadku ewentualnych problemów, przekierowanie mogło zostać usunięte.

Przekierowanie 301, a pozycję w wyszukiwarce

Podczas łączenia dwóch serwisów klienta zauważyliśmy zjawisko, które skłoniło nas do zgłębienia tematu aktualnej skuteczności przekierowania na zewnętrzny adres URL. Nasz klient posiadał dwa sklepy internetowe oparte na różnych skryptach, domeny miały podobne parametry i profil linków, żadna z domen nie była objęta filtrem, zajmowały również zbliżone pozycje w wyszukiwarce, a także miały tą samą tematykę. Po przekierowaniu domeny A na domenę B nie wydarzyło się nic spektakularnego, nie było większych ruchów pozycji. Jednak w perspektywie kilku miesięcy zamiast wzrostów pojawiły się niewielkie spadki (o 1-4 oczka) na około 10 frazach. Dodatkowo pomimo prowadzenia działań SEO i tworzeniu dodatkowego contentu pozycje były zamrożone. Sytuacja zmieniła się po ok. 4 miesiącach od wdrożenia przekierowania, po nieprzedłużenia przez klienta domeny A. Po około dwóch tygodniach od wygaśnięcia przekierowania frazy powróciły do stanu z przed przekierowania, a część frazy zyskała dodatkowe pozycje. Aktualnie obserwujemy tendencję wzrostową.
Należy zaznaczyć, że przekierowanie było przeprowadzone za pomocą pliku htaccess w którym ujęty był cały site serwisu, po przekierowaniu w Search Console nie zaobserwowaliśmy wzmożonej ilości błędów 404 czy innych problemów z witryną.

Ta jednorazowa sytuacja oczywiście nie przesądza o negatywnym wpływie przekierowania 301 na zewnętrzny adres URL, dlatego kierowani ciekawością postanowiliśmy sprawdzić sytuację na testowych domenach.

Na potrzeby testu wytypowaliśmy dwie domeny o tej samej tematyce i zbliżonych parametrach, domena A posiadała pozycje w pierwszej 10tce, domena B w pierwszej 20tce. Po przekierowaniu domena B zajęła pozycje domeny A i stan ten utrzymywał się przez miesiąc, po tym czasie zaczęła spadać poza pierwszą dziesiątkę. Po zdjęciu przekierowania domeny powróciły w okolice wcześniej zajmowanych pozycji. Także i w tym przypadku nie można zauważyć długotrwałego pozytywnego skutku przekierowania 301.

Czy przekierowanie ma negatywny wpływ na pozycjonowanie?

Po przekierowaniu domeny powinniśmy szczególnie obserwować sytuację, zarówno pod kątem pozycji jak i ewentualnych błędów w Search Console. Naszym zdaniem przekierowanie 301 może przyczynić się do spadku witryny w wyszukiwarce.

Na koniec warto przytoczyć video z oficjalnego kanału Google traktujące na temat wielu przekierowań 301 do jednego adresu url:

Kontakt
+48 602 61 33 90
Do góry